Przedszkole nr 39 | Informacje ogólne
252
page-template-default,page,page-id-252,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Informacje ogólne

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci mogą być odbierane z placówki wyłącznie przez rodziców, bądź wskazane przez nich osoby upoważnione.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mogą korzystać, w zależności od czasu pobytu z:

 • 2 posiłków: śniadania, obiadu
 • 3 posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku

Dzieci w przedszkolu żywione są zgodnie z załącznikiem nr 2 (wykaz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży      w jednostkach systemu oświaty)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 roku, w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w  jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  t.j. powyżej 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za każdą dodatkową, rozpoczętą godzinę zegarową.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,50 zł:

 • śniadanie 1,80 zł;
 • obiad 3,50 zł;
 • podwieczorek 1,20 zł.

Opłaty za dzienne wyżywienie, oraz za godziny dodatkowe nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

 Duże imprezy ogranizowane przez nasze przedszkole:
 • Mikołajki,
 • Zabawa karnawałowa, czyli bal przebierańców dla dzieci,
 • 21 marca Pożegnanie zimy – powitanie wiosny,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Piknik z okazji święta Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka,
 • Olimpiada Sportowa Przedszkolaków – na szczeblu miejskim,
 • Pożegnanie starszaków,
 • Ponadto: wycieczki, (m.in. do ZOO, Straży Pożarnej, nadleśnictwa Grodziec, Muzeum chleba), wyjazdy do teatru, przedstawienia zespołów teatralnych oraz muzycznych w przedszkolu.

Dzieci w przedszkolu mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe obejmują:

 • Religię
 • Zajęcia z logopedą

Przedszkolny zestaw programów w roku szkolnym 2021/22:

Działalność edukacyjna naszego przedszkola opiera się na obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

[Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…)]

Do pobrania: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.